Fag på Øbro Fri Skole

På Øbro fri skole udbydes fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, musik, idræt, biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknik med samme vægtning som i folkeskolen.
 
Fagene følger Undervisningsministeriets undervisningsplaner og Fælles Mål. Fælles Mål dækker over de to vigtige punkter:
Mere information kan findes på Børne -og Undervisningsministeriets hjemmeside www.faellesmaal.uvm.dk
 
På Øbro Fri Skole udbyder vi ikke fagene kristendomskundskab, sløjd, håndarbejde, hjemmekundskab og fransk. Til gengæld har vi valgt at vægte faget livsoplysning (filosofi og religion) og faget Film, medie og design, som vi mener, er vigtige i forhold til børn og unges dannelse og uddannelse i en globaliseret verden.
 

Profilfag

Billedkunst og billedkunst som valgfag

I billedkunst bliver der på Øbro Fri Skole lagt særlig vægt på den skabende proces i faget. Alle har to billedkunstlektioner fra 1. - 6. klasse. I folkeskolen har man billedkunst til 5.klasse, og mange steder er faget skåret ned til 1 lektion om ugen på de små klassetrin. På Øbro Fri Skole mener vi, at den kreative og skabende proces i billedkunst er vigtige lærerprocesser for nutidens børn og unge. Derfor tilbyder vi også billedkunst som valgfag, hvor eleverne afslutter faget med en eksamen.
Billedskole
På Øbro Fri Skole tilbyder vi billedskole til både indskolingen og mellemtrinnet. Rigtig mange melder sig på billedskolen, fordi alle kan være med. Her er tid til fordybelse og hjælp lige ved hånden, idet der altid er 2 lærere på billedskoleholdet. Endelig oplever vi, at eleverne har stor glæde af, at arbejde på tværs af klasserne og herigennem få nye venskaber. På begge hold afslutter vi billedskolen med en flot fernisering for forældre, bedsteforældre og venner, hvor alt det børnene har lavet udstilles samlet. Herefter må eleverne få deres billeder med hjem.
Billedkunst som valg- og prøvefag for skolens ældste elever
På Øbro Fri Skole tilbyder vi også billedkunst som valgfag til 8. og 9. klasse. I skoleåret 2010/11 deltog 8. klasse i en forsøgsordning i samarbejde med Undervisningsministeriet, hvor billedkunstundervisningen afsluttedes med en prøve med ekstern censor. Forsøget var stor en succes, at vi fortsat tilbyder valgfagsbilledkunst med mulighed for at slutte faget med en prøve.
I billedkunst som valgfag kan alle være med - også selvom eleven synes, det kan være svært at tegne. For her arbejdes der eksperimenterende med mange forskellige udtryksformer inden for tegning, maleri, collage, foto, design og Street Art. Desuden tager vi ud af huset for at se hvad der rører sig inden for samtidskunsten på de Københavnske Udstillingssteder.
Samarbejde med Statens Museum for Kunst
Da billedkunst er et profilfag på Øbro Fri Skole og vi har mindre end 5 minutter hen Statens Museum for Kunst har vi ad flere omgange lavet udviklingssamarbejde med Museets skoletjeneste. Mellemtrinnets billedskolehold har udstillet på museet 2 gange, fordi eleverne lavede billeder med udgangspunkt i museets samling. Desuden har de lavet en lille formidlingsfilm om 8 af museets ældre og nye værker. Vores udskolingselever har også været med i flere spændende samarbejder. Vil man se mere, kan man klikke ind museets hjemmeside under undervisning.