Skolens rammer og værdier

 

Tid til den enkelte

På Øbro Fri Skole lægger vi stor vægt på en tæt, god og positiv kontakt mellem læreren, og den enkelte elev. Der skal være tid til den enkelte, så vi kan tage udgangspunkt i hele tiden at støtte op om det enkelte barns positive udvikling både socialt, personligt og fagligt. Vi tror på, at den gode relation mellem lærer og elev har en afgørende betydning for barnets udvikling både fagligt og personligt. Derfor lægger vi vægt på et forholdsvis lavt elevtal i de enkelte klasser. Antallet af elever i hver klasse afhænger af klassesammensætningen og klasseværelsets fysiske størrelse.
Noget af det, vi oftest hører fra børn, der kommer til Øbro Fri Skole fra andre skoler med større elevtal, er, at de i langt højere grad føler, at de bliver set, får hjælp når, de har behov for det og har en anderledes tæt og mere positiv relation til deres lærere.
 

Nærhed og tryghed på en lille skole

For os på Øbro Fri Skole er det vigtigt, at det enkelte barn føler tryghed og selvværd. Vi lægger stor vægt på tolerance og en tryg samværskultur uden mobning på vores skole. Samtidig finder vi det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig til sig selv og udvikler tillid og mod til at stå frem som dem, de er.
Da vi er en lille skole, kender alle lærerne navnene på alle elever, og det samme gælder eleverne imellem. Vores mål er altid, at alle har det godt med hinanden her på skolen, både i klasserne og klasserne imellem.
Et eksempel på dette er, at vores børnehaveklasse bliver tilknyttet en venskabsklasse, som arrangerer et introforløb før skolestart, således at vores nye elever, når de starter i august allerede kender både klassekammeraterne, men også har en tilknytning til nogle af skolens større elever.
I de små klasser og i SFO’en bruges Mary Fondens ”Fri for mobberi”. Vi arbejder på at forebygge konflikter, at stoppe en konflikt i opløbet og vi taler med børnene om hinandens ansigtsudtryk og nonverbale signaler. Opstår der konflikter, hjælper vi børnene med at få dem løst.
Vi finder det desuden meget vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig til sig selv og udvikler tillid og mod til at stå frem som dem, de er.
 

Skolen står for høj faglig kvalitet


Den lave klassekvotient bevirker, at der er god tid til det enkelte barn. Det betyder, at vi som skole har øje for børnenes forskelligheder og kan optimere den differentierede undervisning.
For at skabe de rette betingelser for hvert enkelt barns læring, er den daglige undervisning i klasserne præget af åbenhed og bredde i forhold til forskellige organiseringsformer. Udover de mere uformelle daglige samtaler vi har med eleverne, har vi også i indskolingen et tæt samarbejde mellem SFO og lærere, hvor fokus på indskolingsmøderne er elevernes trivsel og faglighed. På mellemtrinet og i udskolingen afholder vi to gange om året individuelle elevsamtaler hvor i samarbejde med den enkelte elev sætter faglige og sociale mål og evaluerer fra tidligere samtaler.
 

Central placering

Øbro fri skole ligger geografisk ideelt i forhold til at bruge byens mange kulturelle og undervisningsmæssige tilbud såsom museer, parker, samfundsinstanser m.m. Den centrale placering bruges aktivt til undervisning ud af huset samt af SFO'en i fritiden.
 

Øbro Fri Skole har Københavns største legeplads

Øbro Fri Skole har en meget lille skolegård. Derfor har vi organiseret os således, at vi har en kort pause på 15 minutter mellem de første to moduler, hvor børnene selv vælger, om de vil holde frikvarter ude eller inde. Her er lærere på gangene og i gården til at hjælpe børnene, hvis de har brug for det. Lærerværelset er på ingen måder forbudt område for børn, så her kan børnene altid komme ind, hvis de har brug for deres lærer.
Efter spisepausen har vi en lang pause på 45 minutter, hvor alle fra 0.-6. klasse går på Østre Anlægs store legeplads med gynger, skrænter, boldbane, klatrestativ, rutsjebane mv. Om vinteren kælker vi på bakkerne, når der ligger sne. De små klasser (børnehaveklasse, 1. og 2. klasse) følges med en lærer til og fra parken. Elever fra 7., 8. og 9. klasse har udgangstilladelse, og kan derfor frit vælge om de vil være på skolen, gå i parken eller foretage sig noget helt tredje.