Traditioner
 
Skolen har med sine 35 år på bagen fået opbygget en række af traditioner, som elever, forældre og lærere alle ser frem til i løbet af skoleåret. Formålet med disse traditioner er bl.a., at elever mødes på kryds og tværs af klasserne, hvilket er med til at danne nye venskaber og relationer og er med til at gøre skolen til et trygt læringsmiljø.
 
· Show ( indskolingen, musikhold og 9.kl.)
· Fordybelsesuge
· Skolefest
· Støttefest
· Talentshow
· Klinteborg (lejrskole for 3.-9.kl. hvert andet år)
· Lille lejrskole (bh.-kl., 1. –og 2. kl.)
· Prom (gamle elevers fest)
· Emneuger
· Venskabsklasser
· Morgensamling