Øbro Fri Skoles Historik
Øbro Fri Skole blev på et forældreinitiativ oprettet i 1974 og fik lokaler på Blegdamsvej 31. Skolen hed dengang Københavns Real- og Friskole. I 1975 flyttede skolen med sine ca. 100 elever til 2. sal i Øster Farimagsgade 16 B og fik samtidig ny leder samt sit nuværende navn.
 I 1980 blev Henrik Torp-Hansen, som var lærernes tillidsmand, valgt til skoleleder på en ekstraordinær generalforsamling. Han var leder her i 25 år. I 80erne og 90erne steg elevtallet, og skolen blev udvidet med 1.sal og stueetage.
Skolens nuværende leder er Peder Grene, som fører skolens stolte traditioner videre.