Skolens bygninger og lokaler
 
Skolens bygninger befinder sig i ejendommen Øster Farimagsgade 16 B (baghuset) 2100 København Ø.
 
Skolen består af lejdede lokaler fordelt på stueetage, 1. sal og 2. sal.
 
Det samlede lejemål udgør 1329 m2.
 
Stueetagen bliver primært benyttet som SFO for bh.kl. 1. og 2. kl. og til klub for 3. kl.
I skoletiden bliver disse lokaler dog også brugt til musik, billedkunst, idræt og div. samlinger. 
 
1. sal benyttes til undervisning for udskolingen 7., 8. -og 9.kl. samt kontorafdeling for skolens sekretær og ledelse.
 
 
2. sal benyttes til undervisningen for indskolingen og mellemtrinet, samt fysik/kemi for udskolingen. Skolens lærerværelse er også placeret på denne sal.