Skolens udmeldelsesprocedure
Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor med tre måneders varsel til den første i en måned. I SFO’en er der en måneds opsigelsesvarsel til den første i en måned – denne skal også være skriftlig.
Bliver en elev udmeldt med udgangen af et skoleår og har modtaget undervisning i maj og juni, skal der betales for et fuldført skoleår, dvs. at sidste skolepengebetaling er juli måned med. Dog gælder dette kun, såfremt at udmeldelsen er skriftligt meddelt skolen senest d. 1. maj. Ved udmeldelse efter denne dato gælder skolens almindelige udmeldelsesprocedure.
Når en 9. klasses elev forlader skolen efter et fuldført skoleår, skal der også betales skolepenge i juli måned. En skriftlig udmeldelse behøves ikke.