Fælles mål

Øbro Fri Skole følger Undervisningsministeriets undervisningsplaner og Fælles Mål.

Hvad er Fælles Mål?
Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen.
De vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål.

Læs mere på: WWW.FAELLESMAAL.UVM.DK