Karaktergennemsnit 2012/13
         
9. kl.  
Fag: 3. Standpunktskarakter: Antal elever: FSA: Antal elever:
Dansk læsning 7,2 13 7,0 13
Dansk retskrivning 7,2 13 4,8 13
Dansk skriftlig fremstilling 6,6 13 5,2 13
Dansk mundtlig 7,5 13 9,8 13
         
Matematik færdighedsregning 7,2 13 5,7 13
Matematik problemløsning 6,3 13 5,0 13
Matematik mundtlig 5,8 13 6,7 13
         
Engelsk skriftlig 8,4 13    
Engelsk mundtlig 7,8 13 8,5 13
         
Tysk skriftlig 4,5      
Tysk mundtlig 4,2 13 5,4 13
         
Fysik/kemi mundtlig 5,3 13 7,0 13
         
Biologi skriftlig 6,6 13    
         
Historie mundtlig 8,7 13    
         
Geografi skriftlig 7,5 13    
         
Samfundsfag mundtlig 7,9 13    
         
Obligatorisk opgave 8,0 13